Démokritos. Atomy a prázdno: rekonstrukce nauky

 

Cílem semináře je rekonstrukce základní osnovy Démokritovy fyziky spolu se snahou o vyjasnění jejího možného vztahu k Démokritově antropologii.