Stanislav Sousedík, J.Polívka: Kurs: Filosofické motivy v theologii Karla Rahnera

 

Námětem semináře bude četba vybraných pasáží stěžejního Rahnerova spisu Grundkurs des Glaubens (poprvé 1976), český překlad (přel. K.Říha), Základy křesťanské víry, 2004.

Důraz bude kladen na zjištění filosofických prvků Rahnerova výkladu a identifikaci jejich filosofických zdrojů (I.Kant+J.Maréchal, Hegel, Heidegger). Rahnerovy výsledky budou konfrontovány s filosofickými stanovisky obsaženými v scholasticky orientované theologii.

 

Doporučená literatura:

Karl Heinz Neufeld, Hugo a Karl Rahnerové (přel. E.Hrdinová), Velehrad 2004

Michael Schulz, Karl Rahnem lesen, Aschaffenburg, 2004