Formování současné filosofie

doc. Miroslav Petříček

Anotace:


Detailní interpretace vybraných textů, která sice paralelní k přednáškám, ale v podstatě samostatný seminář. První textem budou vybrané části z Derridovy doktorské práce Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl (v českém překladu), ale seminář počítá i s různými texty odjinud (teoretické statě představitelů francouzského „nového románu“ a filmové „nové vlny“ apod.).