Indický buddhismus

 

dr. Jiří Holba

 

 

Anotace:

Tento dvousemestrální kurs má za cíl uvést posluchače buddhismu, jak se vyvíjel na indické půdě. Studenti budou seznámeni zejména s náboženskými aspekty buddhismu. Kurs je koncipován jako úvod, nepředpokládají se tudíž žádné předběžné znalosti tématu.

Atestace:
Kurs je zakončen ústní zkouškou.

Sylabus:

Zimní semestr: Raný buddhismus: postavení buddhismu v indickém kontextu, historický Buddha a jeho život, Buddhova střední cesta a její cíl, dharma. Buddhistická písma, nauka, obec (sangha), mnišská pravidla (vinaja), meditace, kosmologie a etika.

Letní semestr: Mahájánový buddhismus: počátky mahájány, pradžňápáramitová literatura, postava bódhisattvy, mahájánové filosofické školy, pojetí Buddhy podle mahájány, cesta bódhisattvů, víra a uctívání v mahájáně (kulty buddhů a bódhisattvů).

Seznam povinné a doporučené literatury bude dodán na úvodních hodinách.