Humovo Zkoumání lidského rozumu

Dr. James Hill

Anotace:

Tento kurs se soustředí na systematické čtení Humova Zkoumání. Tento text měl v anglosaské filosofii významný vliv. Budeme studovat reakce současných filosofů na Humovy argumenty, např. u Nelsona Goodmana, W. V. O. Quinea a Petera Strawsona. Kurs se bude okrajově zabývat také Humovým ranějším spisem Pojednání o lidské přirozenosti (The Treatise).

 

Literatura:

O Humovi


Současná systematická literatura