Příčiny věcí a cíl filosofie (Seneca, List 65)

doc. Karel Thein


Anotace:

Senekův Pětašedesátý list Luciliovi obsahuje nejstarší systematické shrnutí různých koncepcí kauzality v antické filosofii. Ve středu pozornosti se postupně ocitají názory stoiků, Aristotela i Platóna. Cílem semináře je analýza Senekovy prezentace i koncepcí, k nimž odkazuje. Text Listu bude průběžně konfrontován s relevantními pasážemi z Platóna (Faidón, Ústava 10, Timaios), Aristotela (Fyzika II 3) i starších stoiků.


List 65 však není jen ontologickou diskusí na téma příčin věcí; jeho neméně důležitou stránkou je rozprava o svobodě a odstranění strachu ze smrti. Ve druhé fázi semináře bude proto věnována značná pozornost vztahům teoretické filosofie a etiky.


Podmínkou získání atestu je referát v semináři, případně jeho písemný ekvivalent, týkající se některého z probíraných témat a textů. Témata a délka referátů budou upřesněny v úvodním semináři v závislosti na počtu účastníků.

Výběr z literatury:

- Long, A. A. and Sedley, D., The Hellenistic Philosophers, Cambridge, Cambridge University Press, 2 vols.
- Sedley, D., ‘Platonic Causes’, Phronesis 43 (1998), 114-132
- Sedley, D., ‘Stoic Metaphysics at Rome’, in R. Salles (ed.), Metaphysics, Soul, and Ethics in Ancient Thought, Oxford, Clarendon Press, 2005, 117-142
- Todd, R. B., ‘The Four Causes. Aristotle’s Exposition and the Ancients’, Journal of the History of Ideas 37 (1976), 319-22
- Hankinson, R. J., Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, Oxford, Clarendon Press, 1998 (on-line přístupné pouze z počítačů v síti FFUK)