Pojem ideje mezi Descartem a Lockem - seminář


dr. Jan Palkoska


Anotace:

Seminář je integrální součástí skeletového kursu z novověké filosofie a navazuje na stejnojmennou přednášku. K tematické náplni a bibliografii viz příslušnou anotaci (středa 12:30-14:05). Hlavní náplní semináře bude četba vybraných pasáží z děl Descarta, Malebranche, Leibnize a Locka, které budou doplňovat přednáškový výklad.

Účast v kursu nepředpokládá předběžné speciální znalosti v oboru, předpokládá nicméně schopnost rámcového porozumění anglickému nebo francouzskému psanému textu. Kurs je vhodný i pro studenty 1. ročníku. Podmínkou k udělení zápočtu je průběžné plnění zadání v rámci semináře a předložení a obhajoba krátké písemné práce.