Hérakleitos

doc. Zdeněk Kratochvíl, kód kursu: AFS100175, web kursu: http://fysis.cz/FF/FF06.htm

 

Anotace:

Hérakleitos jako myslitel přirozenosti. Zachovaný text. Základní výrazové prostředky a významová pole základních výrazů. Postupný výklad všech zachovaných "přímých" zlomků (B), některých nepřímých svědectví (A) a imitací (C).

Předpoklady: ochota myslet, občas i dost složitě a hlavně neobvykle, ochota vstoupit do originálního pojmosloví. Zvýhodněni jsou posluchači s alespoň částečnou znalostí jazyka, leč není to nutnou podmínkou.

V rubrice Hérakleitos na fysis.cz je přístupné všechno, co jsem v té věci zatím udělal (celkem je toho přes tisíc normostran): řecký text, český překlad, kritický aparát, výkladové poznámky, komentáře zlomků, studie k jednotlivým tématům, literatura. Je tam taky většina textu poněkud obsáhlé knihy "Potápěč k Hérakleitovi", jejíž poslední (grafické) korektury jsem už odevzdal a je reálné, že by v srpnu nebo v září 2006 mohla jít v nakladatelství Herrmann a synové opravdu do tisku, takže by pro zájemce byla na podzim k dispozici i v papírové podobě.. Pracovní překlady a poznámky k ostatním předsokratikům jsou na tomto webu v rubrice Předsokratici.

I. Zimní semestr:
Iónské myšlení přírody a přirozenosti; povaha zachovaných zlomků Hérakleitova spisu, základní výrazové prostředky.
Výklad konsensuálního minima z Hérakleita na základě části pravých zlomků (B) edice Diels-Kranz.

II. Letní semestr:
Výklad zajímavých témat v Hérakleitových zlomcích (B) i v jejich ozvěnách u Skythina, Hippokrata a Kleantha (C):
Další diskuse k významům výrazů LOGOS, FYSIS, KOSMOS, PSÝCHÉ; náboženské motivy u Hérakleita, "politická filosofie", astronomie a astrologie, cykličnost a soběstačnost přirozenosti.