Myšlení 20. století v souvislostech

doc. Miroslav Petříček 

Anotace: 

Pro filosofii zejména 2. poloviny 20. století je charakteristické mimo jiné i to, že překračuje hranice filosofického diskursu směrem k jiným „oborům“. Právě to bude hlavním tématem přednášek, které se pokusí sledovat tento všestranný dialog filosofického myšlení s uměním, literaturou resp. literární vědou a určit specifičnost filosofického pohledu v konfrontaci s jinými. K hlavním tématům bude patřit sledování toho, jak filosofické myšlení ovlivňuje kulturu (zejména 20. století), jak reaguje na podněty ze strany různých uměleckých druhů (literatura, výtvarné umění) a jak se svými prostředky snaží formulovat nejen úzce filosofické otázky, nýbrž i svou přítomnost.