Psychologie náboženství


prof. Tomáš Halík

Anotace:

Dvousemestrový kurs nabízí pro religionisty, psychology a zájemce z jiných oborů především historický přehled hlavních směrů, postav a tématických oblastí psychologie náboženství od jejího vzniku (resp. „předdějin“) po současnost. Zvláštní pozornost bude věnována pojetí náboženství v hlubinné psychologii – u S. Freuda a C.G. Junga.


Hlavní tématické oblasti:

1. Psychologie náboženství : předmět, metody, vztah k příbuzným oborům
2. Vztah psychologie a náboženství v dějinách
3. W. James a americké počátky psychologie náboženství
4. Wundt a počátky psychologie náboženství v Evropě
5. Dorpatská škola
6. Freudova teorie náboženství
7. Jungova psychologie náboženství
8. Neoanalýza a pojetí náboženství ( Winnicott, Pruyser, Rizzuto, Kohut)
9. Ericson a psychologie náboženství
10. Fenomenologie a psychologie náboženství
11. Adlerova a Franklova teorie náboženství
12. Frommova teorie náboženství
13. Humanistická psychologie a náboženství (Allport, Maslow)
14. Severská psychologie náboženství
15. Náboženství v pojetí transpersonální psychologie
16. Psychologie náboženství a pastorální psychologie
17. Psychologické výzkumy religiozity, typy religiozity
18. Religiozita v pohledu vývojové psychologie
19. Náboženství a psychoterapie
20. Rituály, magie;modlitba, meditace
21. Psychopatologie náboženství; „eklesiogenní neurózy“
22. Fundamentalismus a náboženský fanatismus
23. Náboženství a sociální psychologie


Povinná literatura:


Doporučená literatura: