Četba hebrejských náboženských textů

dr. Milan Lyčka

Anotace:

Seminář, který je pokračováním semináře uskutečněném v LS školním roce 2005-2006, se zabývá četbou knihy Kuzari Jehudy ha-Leviho. Texty se budou číst v hebrejském vokalizovaném (punktovaném) překladu (xerokopie relevantních částí bude dodána), k dispozici bude anglický překlad. Studenti se seznámí s židovskou filosofickou reflexí rabínského judaismu a základními pojmy aristotelsko-novoplatónské filosofie v adaptaci a aplikaci filosofie judaismu.

Podmínkou účasti na semináři je alespoň základní znalost hebrejštiny a židovské náboženské tradice.

Literatura:

Sefer ha-Kuzari le-rabi Jehuda ha-Levi (překl. Jehuda Even Šmuel). Hoca´at Devir, Jerušalajim 1994 Judah Halevi,

The Kuzari. An Argument for the Faith of Israel. Engl. trans. by Hartwig Hirschfeld, Schocken Books, New York, 1964.

 

Doporučená literatura:

Atestace:

Studenti získají zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři včetně domácí jazykové přípravy, která bude ověřována vedoucím semináře.