Soumrak bohů v germánských svědectvích


dr. Jiří Starý

 

Anotace:

A. Náplní semináře bude překlad a interpretace zmínek o konci světa a soumraku bohů v germánských literárních památkách, na prvním místě v památkách staroseverských. Výběr textů je široký, od runových nápisů přes eddické písně a skaldské básně aľ k prosaickým pojednáním a křes»anským reflexím. Cílem semináře by měla být diskuse o smyslu eschatologického mýtu v myšlenkovém světě starých Seveřanů.

B. Podmínkou udělení zápočtu je:

1.    Aktivní účast v semináři a domácí příprava textů
2.    Zreferování tří odborných textů v průběhu semináře (ca. 15 min.)

C. Seminář předpokládá dobrou znalost staré severštiny.