Úvod do analytické filosofie

prof. Jaroslav Peregrin

 

Anotace:

Přednáška je historickým úvodem do analytické filosofie, jak se vyvíjela od konce devatenáctého století až do dneška. Systematicky jsou rozebírána zvláště díla Gottloba Frega , Bertranda Russella, Rudolfa Carnapa, Ludwiga Wittgensteina a Willarda Van Orman Quina. Důraz je kladen na interakci mezi filosofií a logikou.

Další informace na http://vyuka.peregrin.cz/uvod.htm