Čtení textů z analytické filosofie

mgr. Ladislav Koreň (garant Prof. RNDr. J. Peregrin, CSc.)

Anotace:

Náplní kurzu bude v první řadě kritická četba, analýza a diskuse některých klíčových a zakladatelských prací analytické filozofie jazyka. Zaměříme se především na sledovaní proměn v chápaní jazyka, významu a analýzy, jejich místa a funkce ve filozofii všeobecně. Kurz bude probíhat na elementární úrovni (u studentů logiky se předpokládá docházka na úvodní přednášky Prof. Peregrina).

Texty:

Podmínky získaní atestu:

Zápočet: pravidelná účast plus referáty (cca. 30-35 minut)