Seminář pro doktorandy

prof. Pavel Kouba, prof. Lenka Karfíková

Anotace:

Seminář je platformou vzájemného setkávání doktorandů ústavu. Účastníci jsou zváni, aby zde podle svého zájmu představili svůj disertační projekt (a metodologické i věcné otázky s ním spojené), nebo předložili témata, která připravují jako teze ke státní doktorské zkoušce (a vyzkoušeli svou schopnost diskutovat o nich se svými kolegy i s vyučujícími ústavu).


Program semináře

26.10. V. Hladký, teze: Filosofické souvislosti reinkarnace duše před Platonem a u Platona

2.11. D. Peroutka, disertace: Existuje potentia actualis?

16.11. O. Fischer, teze: Kantova etika (téma bude upřesněno)

23.11. P. Adámek, disertace: Schelling, Freiheitsschrift
seminář začíná výjimečně již v 16,30!!!

30.11. A. Horvát, téma bude upřesněno

7.12. M. Novák, teze: Roboty

14.12. K. Slowiková, disertace: Husserlova eidetická variace

21.12. T. Milosavljević, teze: Problém druhého u Kanta

4.1. P. Toráčová, teze: Fenomenologická redukce a její různé interpretace

11.1. K. Pacovská, téma bude upřesněno