Četba foinických inskripcí I

dr. Dalibor Antalík

Anotace:
Četba (ZS) úzce navazuje na souběžnou přednášku ?Semitské konstanty foinického náboženství? (ZS). Jejím cílem je seznámit studenty s pozicí foiničtiny, resp. punštiny v rámci severozápadní větve semitských jazyků, s foinickým písmem (tradičním podáním o jeho vzniku, historií jeho novodobého dešifrování), pravidly jeho vědecké transliterace a vokalizované transkripce do latinky, základy foinické gramatiky a lexikologie, nejdůležitějšími soubornými edicemi foinicko punského epigrafického materiálu a především s obsahem jednotlivých inskripcí, stejně jako s limitami jejich výpovědní hodnoty. Mezi nejdůležitější z nich patří zejména: tzv. první a druhé zaříkání z Arslan Taš, výplatní tarif z Aštartina chrámu v Kitiu, obětní tarif Baalova chrámu z Marseille, Achí-rómův sarkofág z Byblu, Tabnítův a Ešmun azorův sarkofág ze Sidónu, Jechaw Milkova stéla z Byblu, Kilamuwova stéla ze Zendžirli, Azitiwadův nápis z Karatepe (lúvijsko foinická bilingva), královský nápis z Çineköy (lúvijsko foinická bilingva), smlouva z Cebel Ires Da?i, Paromův nápis z Narnaky, Jaton Baalův nápis z Narnaky, Milk jatonův nápis z Kitia, zlatá lamela ze svatyně bohyně Uni v Pyrgi (etrusko foinická bilingva), chrámový nápis z Pirea, votivní nápisy z Kartága atd.

Atest na závěr četby bude probíhat formou zápočtu.

Povinná literatura:

nebo:

nebo:

nebo:

 

Doporučená literatura: