Spánek a sny

dr. Jiří Starý a kol.


Anotace:

Cílem tohoto mezioborového semináře bude projít ty nejdůležitější obrazy a představy, které se v jednotlivých archaických kulturách či v modernějších uměleckých žánrech a vědeckých oborech pojily s motivy spánku a snů. Téma semináře je stanoveno spíše volně a přednášející by měli sami volit takové náboženské, filosofické a umělecké konotace spaní, usínání, snění a probouzení, aby jejich přednáška odpověděla na otázku, čím pro archaického či dnešního člověka spánek a sen byl. Seminář je otevřen všem studentům FF UK i jiným zájemcům.5.10. Ondřej Prcín (KFaDPV PřF UK): Filosofické aspekty snění a bezesného spánku v indické tradici

12.10. Dalibor Antalík (ÚFaR FF UK): Spánek a sny na starověkém Předním východě

19.10. Vladimír Mikeš (ÚFaR FF UK): Spánek a snění ve starém Řecku

26.10. Pavel Sládek: Sen jako věštné znamení v Babylónském talmudu

2.11. Renata Landgráfová (ČEgÚ FF UK): Sny a noční můry ve starém Egyptě

9.11. Jakub Maršálek (ÚDLV FF UK): Nejstarší čínské sny

16.11. Bronislav Ostřanský (OÚ AV ČR): Tisíc a jeden arabský sen

23.11. Daniel Řehák (ÚČL AV ČR): Spánek a sen ve středověkém Irsku a keltské Británii

30.11. Jiří Starý (ÚFaR FF UK): Sny a vidiny Skandinávců doby vikinské

7.12. Jan Čermák, Helena Znojemská (ÚAA FF UK): Spáči a jejich sny ve středověké Anglii

14.12. Karel Thein (ÚFaR FF UK): Descartes a jeho sny

21.12. Josef Vojvodík (ÚČLLV FF UK): Sen v moderní literatuře a výtvarném umění, zvláště v surrealismu

4.1. Martin Čihák (KSS FAMU): Proměny snu v avantgardním filmu

11.1. Martin Skála (ČSAP): Sen z pohledu psychologa a analytického psychoterapeuta