Šivasútry

mgr. Lubomír Ondračka

Kapacita kursu je již naplněna.

Anotace:

Dvousemestrová četba textu a jeho komentářů v anglických překladech. Šivasútry jsou vedle Spandakáriky základním textem kašmírského nedualistického tantrického šivaismu. Dle tradice samotné je Spandakáriká komentářem Šivasúter. Jednotlivé sútry jsou notně lakonické a jejich pochopení vyžaduje jednak doboru znalost širšího kontextu, jednak studium tradičních komentářů. Při naší četbě budeme užívat komentář Kšémarádžův, Bháskarův a jeden anonymní.

Cílová skupina
Seminář je určen pokročilým studentům, kterým je vlastní schopnost hlubší analýzy nábožensko-filosofického textu. Dle zkušenosti z minulých kursů se mohou semináře s úspěchem účastnit i studenti, kteří se nespecializují na indická náboženství, jsou však ochotni ponořit se do myšlenkového světa kašmírského šivaismu.

Vstupní znalosti
Absolvování četby Spandakáriká I, II.
Po individuální domluvě je možné si tento kurs zapsat i bez předchozího absolvování četby Spandy, je ale třeba počítat s nutností nastudovat nemalý objem obtížné literatury.

Náročnost kursu
Seminář klade na všechny účastníky poměrně značné nároky a vyžaduje solidní myslitelský výkon. Samotný text je na pochopení dosti obtížný a příprava výkladu jediné sútry zabere hodně času. Náročné bývají i debaty při samotné četbě.

Provázanost s jinými kursy
Seminář navazuje na několikasemestrovou postupnou četbu Spandakáriky v minulých letech. Vzhledem k provázanosti obou textů je důkladná znalost Spandakáriky nutnou výbavou k četbě Šivasúter.

Atestace
Standardním zakončením kursu je zápočet za každý semestr. Ten bude udělen za přípravu výkladu několika súter a aktivní účast při četbě.

Základní literatura


Doplňující literatura


Plus vše, co je v katalogu pod předmětovou skupinou "šivaismus kašmírský".