Schelling: O bytnosti lidské svobody

Mgr. Martin Vrabec, dr. Jindřich Karásek 

 

Anotace:

Náplní kurzu by měla být společná komentovaná četba Schellingova spisu Filozofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů. Jde o jeden ze základních textů německého idealismu. Číst budeme v češtině, s přihlédnutím k německému originálu.