Řecká četba

dr. Radek Chlup

 

Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří si již osvojili veškerou řeckou gramatiku (např. absolvováním kurzů Řečtina I–II) a chtějí si své znalosti řečtiny dále prohlubovat četbou řeckých textů. V letošním roce budeme číst vybrané pasáže ze spisu novoplatonika Prokla O Sókratových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění, jehož tématem je (novo)platónská obhajoba mýtů a nastínění základních způsobů jejich filosofického výkladu. Díky tomu bude seminář zčásti sloužit též jako úvod do pozdního novoplatonismu.