Politika a její stíny

dr. Petr Kouba, dr. Josef Fulka

Anotace:

Tento kurz není kurzem politické filosofie v klasickém slova smyslu. Spíše než o zkoumání politična jako takového v něm jde o pochopení základních patologických forem politického života, jimiž jsou totalitní režimy, jež se zrodili v průběhu 20. století. Na druhou stranu lze ovšem předpokládat, že interpretace fašismu a stalinismu vrhne nové světlo i na ?normální? formy politického života. V tomto ohledu tedy chceme postupovat podobným způsobem, jakým postupuje Freud, když zkoumá struktury normálního, každodenního života na základě poznatků, které získal z psychopatologických dat.


Literatura: