Duše a obec: četba Démokrita a Platóna

dr. Jakub Jirsa


Anotace:

Účelem semináře je porovnat etické učení zakladatelů dvou filosofických škol antické filosofie: Démokrita a Platóna. V první části semináře budeme sledovat etické problémy atomistické filosofie před Epikurem – začneme obecným úvod do problematiky atomismu a přes problém vztahu atomistické fysiky a etiky se dobereme až k samotným zlomkům pojednávajícím o dobrém životě a péče o duši (zmíníme se také o problému jejich pravosti). V druhé části semestru se zaměříme na podrobné čtení Platónova dialogu Alkibiadés I, který nám poslouží jako základní úvod do Platónské etiky.

Seminář je zaměřen na práci s pramennými texty (zlomky a dialog) a interpretaci základní sekundární literatury (zejména při práci s Démokritovými zlomky).
Předpokládá se znalost anglického jazyka (alespoň pasivně).

Hodnocení kurzu:
· aktivní účast na semináři 50%
· prezentace 50%

 

Sylabus:

2.10. Úvod a rozvržení prezentací

 

9.10. Démokritos, úvod do atomismu

 

16.10. Démokritos, atomistická fysika a etika

 

23.10. Démokritos, etika I.

 

30.10. Démokritos, etika II

 

6.11. Démokritos, etika III.

 

13.11. Alkibiadés 103a-118b (dělení dialogu je přibližné, uvidíme, co za hodinu stihneme)

 

20.11. Alkibiadés 118b-124b

 

27.11. Alkibiadés 124b-132b

 

4.12. Alkibiadés 132b-135e

 

11.12. Závěrečné shrnutí


Základní literatura ke kurzu:

Démokritos:


vybrané interpretace:

(knihy)


(články)


Platón:


základní vhodné úvody:

vybrané články k jednotlivým problémům dialogu: