Spandakáriká III

mgr. Lubomír Ondračka

 

Kapacita kursu je již naplněna.

 

Anotace:

Dvousemestrová četba a rozbor Dyczkowského sekundární publikace ke Spandakárikám.

 

Cílová skupina

Seminář je určen pokročilým studentům, kteří jsou důvěrně obeznámeni s textem Spandakáriky a s naukou kašmírského šivaismu.

 

Vstupní znalosti

Absolvování četby Spandakáriká I, II.

Atestace

Standardním zakončením kursu je zápočet za každý semestr.

 

Literatura