Filosofie A. Schopenhauera: pesimismus a tragédie (Filosofie 19. a 20.století)

prof. Pavel Kouba

 

Anotace:
Dvousemestrální, povinně výběrový kurs (Filosofie XIX. a XX. století) sestávající z přednášky a četby (2 a 2 hod. týdně).

V ZS bude kurs věnován kořenům Schopenhauerovy filosofie, zejména jeho úzké návaznosti na Kanta, polemickému zaměření proti pokantovskému idealismu, a hlavním pojmům jeho vlastní filosofie. Četba se soustředí hlavně na vybrané pasáže ze Schopenhauerova stěžejího díla Svět jako vůle a představa.

LS se zaměří na pojmy pesimismu a tragédie v obecnějším významu, na úlohu umění v poznání a ve filosofii, a na působení Schopenhauerovy filosofie od 2. pol. XIX. stol.


Žádoucím předpokladem pro absolvování kursu je základní znalost Kantovy teoretické filosofie.