Uvedení k filosofii

doc. Zdeněk Kratochvíl, kód kursu: ASZFS0002, web kursu: http://fysis.cz/FF/FF06.htm

Anotace:
Verze dosavadního kurzu pro studenty FF, ale jiných oborů než filosofie. Splňuje celofakultní povinnost "neoborové filosofie". Oba semestry. Zkouška u přednášejícího, ať už písemně nebo obvykleji ústně.

Literatura ke zkoušce:

(Individuálně je možné domluvit jinou sadu literatury podobné úrovně a rozsahu.)

Témata přednášek:

Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, přesto časté odkazy na „dějiny filosofie" a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování moudrosti?


Podrobný sylabus kurzu - a taky v podobě RTF.