Fenomenologická filosofie

dr. Karel Novotný


Anotace:

Letní semestr 2007

Transformace pojetí fenoménu, k nimž došlo a dochází ve Francii, byly rozhodujícími hybnými momenty obnovování fenomenologie, která díky tomu tvoří i nadále jeden z pilířů současné kontinentální filosofie. Dalším z faktorů, který celosvětově, nejen na starém kontinentu, výrazně ovlivňuje to, jak je fenomenologie dnes provozována a vnímána, jsou práce na poli interpretace samotného díla zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla.

Cílem kurzu však je „pouze“ prezentace transformací pojetí fenoménu a fenomenologie v dílech francouzské provenience. Prezentace „nového Husserla“ je záležitostí vysoce specializovaného studia, do něhož se nemůžeme pouštět.

Prvním krokem bude předběžné vymezení toho, co transformace pojetí fenoménu ve Francii vzájemně spojuje. Na první pohled se poklasická fenomenologie od klasické liší tím, že opouští Husserlovo intencionální pojetí fenoménu. Fenomén přestává být založen v intencionalitě vědomí, ale různými způsoby získává vůči vědomí vlastní autonomii. Je to v první řadě jistě motivováno snahou odvrátit nebezpečí idealistické redukce jevení na výkon vědomí subjektu, ale ve hře jsou i jiné motivy. Je tedy třeba se pokusit o diferencovanější prezentaci některých motivů důležitých pro vývoj fenomenologie, ale do jisté míry i současného myšlení vůbec. Lévinas je takovým autorem, díky němuž motivy klasické fenomenologie nacházejí v transformované podobě ohlasy daleko za hranicemi fenomenologie. Podobně, i když v menší míře působí některé motivy děl M. Merleau-Pontyho, Michela Henryho a Jean-Luca Mariona. Méně navenek působící, ale o to intenzivněji dovnitř, na obnovu fenomenologie samé, je zaměřené rozsáhlé dílo Marca Richira. Cílem kurzu nebude sledovat tolik působení fenomenologie navenek, jako spíš sledovat motivy jejích vlastních transformací zevnitř, tj. především v souvislosti kritického tázání po tom, co je původem a smyslem fenomenologie, a to znamená v souvislosti s kritickým dialogem s Husserlovými základními východisky.

Osnova:

19.02.07 Úvod

26.02.07 Fenomén mezi intencionalitou a počitkem - Lévinas

06.03.07 Robin Rollinger (Salzburg): Brentano and Husserl on Consciousness

13.03.07 Neintencionální fenomenologie - Richir

20.03.07 Fenomén a co je dáno - Marion

27.03.07 Elena Bovo (Besancon): La trace chez Lévinas et Derrida

03.04.07 Rudolf Bernet (Leuven): Self-awareness and intentional consciousness

10.04.07 Alexandre Schnell (Paris): Phänomenbegriff und phänomenologische Konstruktion bei Husserl und Heidegger

17.04.07 Fenomén a jeho stín - Merleau-Ponty

24.04.07 James Mensch (Antigonish): Self-Awareness and Intencionality: Husserl's Sense of the Future

01.05 a 08.05.07 státní svátky – výuka nebude

15.05.07 Danost prožitku a status jevení - Henry21./22./23.06.07 Workshop „Výzkumy subjektivity“ s možností prezentace studentských závěrečných prací. Místo konání: detašované pracoviště FHS UK v blízkosti stanice metra B „Hůrka“: Husníkova 2075, Praha 13, Vchod B, 1. patro posluchárny B3 a B4.