Anotace k semináři Fenomenologie ve Francii

Karel Novotný, Ufar FF UK a FHS UK Praha, letní semestr 2007, pátek jednou za 14 dní 13.20 – 16.30, nám. Jana Palacha, č. 217


V semináři se budou číst do češtiny přeložené vybrané pasáže z děl Emanuela Lévinase, Maurice Merleau-Pontyho, Marca Richira, Michela Henryho a Jeana-Luca Mariona. Texty budou k dispozici na tzv. moodlu nebo v knihovně Ústavu filosofie a reliogionistiky FF UK.

Osnova:

02.03.07 Vybrané pasáže kapitoly „Interiorita a ekonomie“ z knihy Totalita a nekonečno E. Lévinase

16.03.07 Článek „Intencionalita a počitek“ a vybrané pasáže z knihy Autrement qu‘être ou au-délà de l’essence E. Lévinase

30.03.07 Vybrané pasáže z Fenomenologie vnímání M. Merleau-Pontyho

13.04.07 Vybrané pasáže z přednášek o pasivitě a z knihy Viditelné a neviditelné M. Merleau-Pontyho

27.04.07 Článek „Smysl fenomenologie ve Viditelném a neviditelném“ a „Co je fenomén?“ M. Richira

11.05.07 Článek „Neintencionální fenomenologie: úkol pro příští fenomenologii“ a „Hyletická a materiální fenomenologie“

18.05.07 Článek „Hyletická a materiální fenomenologie“ – dokončení

22.06.07 Kolokvium s možností prezentace studentských závěrečných prací