Platón

doc. Karel Thein


Upozornění (12.10.):

Pasáže dialogu Euthydémos určené na referáty (271a-277c; 277d-280b; 280c-284e; 285a-287a; 287b-290d; 290e-293a; 293b-295c; 295d-299c; 299d-303a; 303b-307c) jsou nečekaným počtem zájemců rozebrány (prvních šest pasáží bylo přiděleno v semináři, poslední čtyři z těchto pasáží získaly – v uvedeném pořadí – Lucka Šarkadyová, Lucie Benešová, Jana Luhanová a Zuzana Bártová).

Pasáže z dalších dialogů budou ostatním zájemcům přiděleny v semináři 19. 10. 2006.


Anotace:

 

Cílem semináře je probrat různé oblasti filosofického zkoumání, které se ustavují v dialozích: epistemologii, morální psychologii a kosmologii, spolu s prvními obrysy politické filosofie. Pokusíme se zjistit, jakými argumenty spjatými s dialogickou formou jsou tyto oblasti vymezeny a zda implikují rozbití starších, předsókratovských koncepcí světa a myšlení. Dvojí sókratovský obrat, líčený zejména Aristotelem jako obrat k řeči a morální filosofii, nás tedy dovede k otázce jednoty filosofie, a spolu s ní k nevyhnutelné analýze tzv. „teorie idejí“ a její role v různých dialozích. Značná pozornost bude věnována i různým tematizacím duše, a to včetně otázky jejích částí (rozum a vášně).


Podrobný plán výkladu bude představen v prvním semináři ZS spolu se základní literaturou a požadavky na získání atestu (písemná práce na vybrané platónské téma).

Výběr ze sekundární literatury
(prezenčně v aparátu semináře spolu s další literaturou – pouze monografie a sborníky):


- tři svazky „Pomfil“: Dialog, vědění, orientace; Idea, hypotéza a otázka; Idea a třetí muž
- Annas, J., An Introduction to Plato’s Republic, Oxford, Clarendon Press), 1981
- Cornford, F. M., Plato’s Cosmology: The Timaeus of Plato, London, Routledge & Kegan Paul, 1937
- Fine, G. (ed.), Plato 1. Metaphysics and Epistemology, Oxford, Oxford University Press, 1999
- Fine, G. (ed.), Plato 2. Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Oxford, Oxford University Press, 1999
- Kahn, C. H., Plato and the Socratic Dialogue. The Philosophical Use of a Literary Form, Cambridge, Cambridge University Press, 1996
- Kraut, R. (ed.), The Cambridge Companion to Plato, Cambridge, Cambridge University Press, 1992
- McCabe, M. M., Plato’s Individuals, Princeton, Princeton University Press, 1994
- Nussbaum, M. C., Křehkost dobra: náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii, Praha, Oikumené, 2003
- Palmer, J. A., Plato’s Reception of Parmenides, Oxford, Clarendon Press, 1999
- Prior, W. J., Unity and Development in Plato’s Metaphysics, Beckenham, Croom Helms, 1985