Kafka a Nietzsche ? filosofický seminář

mgr. Matěj Král, doc. Miroslv Petříček, kód kursu: AFS100303

Anotace:

Hlavním cílem kurzu bude sledovat a rozvíjet filosofické motivy umožňující spojit texty Franze Kafky a Friedricha Nietzscheho (také s odkazem na recepci jejich tvorby u některých filosofů 20. století).

Obecně řečeno nám neustále půjde o vzájemné vztahování pojetí světa, skutečnosti, lidského poznávání, jednání a tvorby v dílech obou autorů.

Konkrétně bychom se měli zabývat například problematikou Kafkova a Nietzscheho zpracování některých náboženských (nebo, opatrněji řečeno, k religióznímu výkladu provokujících) témat, otázkou lidského úsilí o přesahování sebe sama, reflexí moci a mocenských vztahů v jejich textech, motivy jedince a vztahu ke společenství.

 

Seminář by také měl nabídnout prostor otevřený pro rozvíjení svobodně volených filosofických či literárně-filosofických souvislostí navazujících na Franze Kafku a (nebo) Friedricha Nietzscheho (pochopitelně v závislosti na zájmu účastníků).


Základní literatura:

V rámci jednotlivých seminářů budeme pracovat s pasážemi vybranými z různých Kafkových a Nietzscheho textů (o jaké pasáže půjde, si upřesníme během začátku kurzu; totéž platí pro informace týkající se sekundární literatury).

Nejčastěji budeme vycházet z následujících knih: