Fenomenologická psychopatologie

dr. Petr Kouba


Anotace:

Tento seminář je koncipován jako doplněk ke kurzu „Heidegger a fenomén duševní poruchy“. Jeho základním cílem je četba a kritický výklad základních textů z oblasti fenomenologické psychopatologie. To ovšem neznamená, že by se výklad psychopatologické problematiky měl omezovat jen na rovinu psychologického a psychiatrického diskurzu. Jelikož fenomenologická psychiatrie stojí na základech fenomenologické filosofie, bude třeba sledovat nejen způsob, jakým se diskutovaní autoři vyrovnávají s díly E. Husserla a M. Heideggera, ale i to, co jejich přístup k psychopatologickým fenoménům vypovídá o možnostech fenomenologie jako takové.

Literatura: