Petr Kouba - Holocaust

 

Cílem kurzu je zamyšlení nad fenoménem holocaustu, a to na dvou ? vzájemně se křižujících liniích. První linie spojuje myšlení Hannah Arendtové s dílem Michela Foucaulta a vyúsťuje ve filosofické koncepci Giorgio Agambena, který se pokouší kombinovat myšlenkové motivy převzaté z The Origins of Totalitarianism s foucaultovskými inspiracemi. Druhá linie spojuje úvahy Emmanuela Lévinase o Druhém s dílem Modernity and the Holocaust, v němž Zigmund Bauman zkoumá mechanismy utváření absolutní distance a neosobní lhostejnosti vůči Druhému, přičemž bere lévinasovskou tematizaci vztahu ke Druhému jako implicitní východisko své analýzy. Díky tomu získává jeho sociologická analýza holocaustu skutečně filosofickou, a o to více zneklidňující hloubku.


Literatura:
Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem. New York, Penguin Books 1977.
Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. New York, Harcourt Brace & Company 1951.
Agamben, Giorgio. Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford, Stanford University Press 1998.
Bauman, Zigmund. Modernity and the Holocaust. Oxford, Polity Press 1989.
Foucault, Michel: Il faut defender la societé. Cours au Collége de France. 1976. Paris, Gallimard/ Seuil 1997.
Levi, Primo. If this is a Man; and, The Truce. Abacus 1987.
Lévinas, Emmanuel: Totalité et Infini. Martinus Nijhoff 1980.
Žižek, Slavoj. The Sublime Object of Ideology. London, New York, Verso 1989.
Žižek, Slavoj. Looking Awry. Cambridge, London, MIT Press 1991.