Problémy filosofie jazyka 

Anotace:
Seminář je každý rok věnován nějakému aktuálnímu tématu z filosofie jazyka. Základem semináře jsou diskuse o vybraných textech k tomuto tématu, které jsou uváděny referáty připravovanými účastníky semináře. Tato diskusní sezení jsou, pokud to téma vyžaduje, prokládána přednáškami vedoucího semináře. Účast na semináři předpokládá orientaci ve filosofii jazyka a analytické filosofii (vhodné je minimálně předchozí absolvování přednášky "Úvod do analytické filosofie"), schopnost samostatně pracovat s texty a znamost angličtiny.

Další informace ke kursu viz - http://vyuka.peregrin.cz/filjaz.htm
Studijní texty ke kursu viz Moodle -
http://moodle.ff.cuni.cz/course/view.php?id=43