Mýtus a jeho interpretace

dr. Radek Chlup


Anotace:

Cílem semináře bude představení nejzajímavějších moderních postupů používaných při interpretaci mýtu. Seznámíme se s nejdůležitějšími pohledy na smysl a funkci mýtu, a to zejména s ohledem na jejich praktickou aplikovatelnost. Jednotlivé teorie proto nebudeme probírat abstraktně, nýbrž budeme sledovat, jak s jejich pomocí různí religionisté vykládají konkrétní mýty. Metodologicky bude kurs zakotven zejména v současné antropologii. V první části kurzu se budeme věnovat zejména různým podobám strukturalismu, který výklady mýtu ve 2. polovině 20. století ovlivnil nejvíce. Zabývat se budeme nejen původním strukturalismem Clauda Lévi-Strausse, ale i přístupy, které strukturalistické postupy propojují s dalšími rovinami socio-kulturní analýzy. Ve druhém semestru se budeme věnovat mj. vztahu mýtu a rituálu. Svůj prostor dostanou i současné podoby psychologických výkladů mýtu.

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především prezentace "referátu" na některý z probíraných textů. Referent ovšem nebude mít za úkol shrnout obsah daného textu (ten již budou všichni znát z domácí přípravy), nýbrž mít text důkladně nastudovaný a promyšlený, aby pak mohl na hodině ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Seminář bude náročný a je určen pro studenty s vážným zájmem o teoretickou reflexi náboženství a jevů s ním souvisejícím.

Seminář je dvousemestrální, ale zimní semestr je možno absolvovat i samostatně. V informačním systému se každý semestr zapisuje samostatně.

Sylabus

Konkrétní program bude stanovován z týdne na týdne v závislosti na průběhu diskusí a bude zveřejňován na Moodlu včetně příslušných zadaných textů a dalších instrukcí. Na semináři budeme číst mj. většinu z následujících textů: