Judaismus

dr. Milan Lyčka

Anotace:

Základní kurs pro studenty religionistiky, který poskytuje všeobecný přehled o problematice židovství. Kurs má dvě části:

1. Historická: Dějiny židovské obce s důrazem na hlavní formativní fáze ortodoxního (rabínského) judaismu a místo Židů v kontextu světových dějin.

2. Systematická: Struktura jednotlivých tradic v judaismu (biblická, legalistická, liturgická) a přehled náboženské praxe; vnější vlivy a formování proudů na hranicích ortodoxie (mystika, filosofie).


Literatura:

a/ povinná:b/ doporučená:


Atestace:

Studenti skládají na konci druhého semestru zkoušku. Struktura zkoušky reflektuje členění kursu, tj. kandidát dostává dvě otázky: jednu historickou a jednu systematickou. Na konci kursu studenti dostanou seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.

Témata ke zkoušce ke stažení.