Petr Abelard. Otázka universalií

Seminář latinské četby na ÚFaR FF UK
Letní semestr 2007, čtvrtek 17,30-19,05 (225V)
Lenka Karfíková

Seminář je věnován otázce universalií v její rané podobě. Petr Abelard (Petrus Abealardus, zemř. 1142) se snaží nalézt pozici mezi nominalismem, který pokládá obecné pojmy za pouhá jména, jimž neodpovídá žádná skutečnost, a realismem, který jim přičítá samostatnou existenci. Podle Abelardova přesvědčení obecná jména vyjadřují nepřesné pojmy lidského ducha, které se pokoušejí abstrakcí z jednotlivin postihnout způsob bytí věcí; tento způsob bytí čili status však sám žádná existující věc není, existují pouze jednotliviny.

Seminář může být započítán jako latinská četba na základě průběžné přípravy, účasti na překládání v rámci semináře a malého závěrečného přezkoušení (překlad a výklad krátké pasáže textu). Seminář však může být započítán také jako výběrový kurs na základě sepsání eseje k Abelardovu myšlení.


Text čtený v semináři (v databázi Moodle)


Petr Abelard, Logica „Ingredientibus (Glossae super Porphyrium), úvod (vyd B. Geyer, Peter Abaelards philosophische Schriften I. Die Logica "Ingredientibus": die Glossen zu Porphyrius, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 21/1, Münster 1919, str. 7-32)


Literatura