Název kurzu:

Kompenzace. Průhledy do myšlení Odo Marquarda


Miroslav Petříček, Petr Přikryl

Anotace:

Odo Marquard (nar. 1928) patří k významným, avšak svérázným, a proto i pozoru hodným postavám současné německé filosofie. A právě průzkum oblasti, kterou zpřístupnil tematický záběr „skeptického usualisty“ a „tradicionalistického modernisty“ Marquarda, je úkolem připravovaného kurzu. Naše zkoumání by se mělo odehrávat – mimo jiné na základě seminární práce s překladovými texty – ve dvojím zaměření: jednak se pokusíme o rozklíčování ústředních motivů, které orientují Marquardovy filosofické úvahy (pojem kompenzace, dělby moci, problém estetizace aj.), jednak budeme chtít nastínit styčné, popřípadě třecí plochy, jež Marquardovo dílo pojí s okolím. Naší pozornosti by tak alespoň rámcově neměly ujít vnitřní souvislosti tzv. Ritterovy školy, do jejíhož okruhu bývá Marquard řazen a jež jej spínají se staršími vrstvami (především německé) filosofické spekulace; stranou však nebudou moci zůstat ani postavy na první pohled tak disparátní, jako jsou kupříkladu Gianni Vattimo, Peter Sloterdijk nebo Joseph Beuys.