Náboženství Slovanů

Náboženství Slovanů

Anotace:

Cílem kursu je zprostředkovat základní vědomosti o náboženské kultuře Slovanů v dobách před nástupem křesťanství. V zimním semestru začíná výklad dějinným nástinem (od prehistorického období po christianizaci), přehledem dostupných pramenů (archeologie, písemná svědectví, etnologie, in­do­evropská komparativní data) a bibliografie. Poté se soustřeďuje na utřídění informací o nejdůležitějších představitelích, resp. představitelkách panteonu a o polobožských numinózních silách. Závěr zimního semestru je věnován problematice rekonstrukce slovanské mytologie: otázce historizace mýtů v podáních o nejstarších dějinách jednotlivých slovanských subetnik a reziduím bájesloví v lidové slovesnosti. V letním semestru se obrací pozornost k analýze některých teologických (pojetí posvátna a božství, otázka vztahu božských a polobožských reprezentací k přírodním silám atd.), kosmologických (stvoření světa, obraz světa, otázka dualismu atd.) a antropologických (pojetí duše, thanatologie atd.) koncepcí. Dále se výklad soustřeďuje na kultické obyčeje: posvátná místa, nositele posvátných rolí, obětní praxi, svátky, divinaci, magické úkony, přechodové rituály atd. Závěr kursu přináší několik informací o procesu christianizace a novopohanskému navazování na předkřesťanské tradice.

Atest formou zkoušky bude probíhat po absolvování obou semestrů.

 

Povinná literatura:

ZS + LS

Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a dé­mo­nů. Praha: Panorama, 1990.

Doporučená literatura:

Paul M. Barford, The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe. London: British Museum Publications, 2001.

Magdalena Beranová, Slované. Praha: Panorama, 1988; Praha: Libri, 20002.

Lubor Niederle, Život starých Slovanů II/1: Víra a náboženství. Praha: Bursík & Kohout, 1916; 19242.

Naďa & Martin Profantovi, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri, 2000.

Martin Pitro - Petr Vo­káč, Bohové dávných Slovanů. Praha: Nakladatelství ISV, 2002.