Četba foinických inskripcí I

Četba foinických inskripcí III

Anotace:

Cílem četby je seznámit studenty s pozicí foiničtiny, resp. punštiny v rámci severozápadní větve semitských jazyků, s foinickým písmem (tradičním podáním o jeho vzniku, historií jeho novodobého dešifrování), pravidly jeho vědecké transliterace a vokalizované transkripce do latinky, základy foinické gramatiky a lexikologie, nejdůležitějšími soubornými edicemi foinicko?punského epigrafického materiálu a především s obsahem jednotlivých inskripcí, stejně jako s limitami jejich výpovědní hodnoty. Mezi nejdůležitější z nich patří zejména: tzv. první a druhé zaříkání z Arslan Taš, výplatní tarif z Aštartina chrámu v Kitiu, obětní tarif Baalova chrámu z Marseille, Achí-rómův sarkofág z Byblu, Tabnítův a Ešmun?azorův sarkofág ze Sidónu, Jechaw?Milkova stéla z Byblu, Kilamuwova stéla ze Zendžirli, Azitiwadův nápis z Karatepe (lúvijsko?foinická bilingva), královský nápis z Çineköy (lúvijsko?foinická bilingva), smlouva z Cebel Ires Da?i, Paromův nápis z Narnaky, Jaton?Baalův nápis z Narnaky, Milk?jatonův nápis z Kitia, zlatá lamela ze svatyně bohyně Uni v Pyrgi (etrusko?foinická bilingva), chrámový nápis z Pirea, votivní nápisy z Kartága atd.

Atest na závěr četby bude probíhat formou zápočtu.

 

Povinná literatura:

Albertus van den Branden, Grammaire phénicienne. Biblioth?que de l?Université Saint?Esprit de Kaslik 2; Beyrouth: Librairie du Liban, 1969.

        nebo:

Johannes Friedrich, Phönizisch?punische Grammatik. Analecta Orientalia 32; Roma: Pontificium Institutum Biblicum, 1951; 19993 (Analecta Orientalia 55).

        nebo:

Charles Richard Krahmalkov, A Phoenician?Punic Grammar. Handbuch der Orientalistik 54; Leiden ? Boston ? Köln: E. J. Brill, 2001.

        nebo:

Stanislav Segert, A Grammar of Phoenician and Punic. München: C. H. Beck, 1976.

Doporučená literatura:

Herbert Donner ? Wolfgang Röllig, Kanaanäische und aramäische Inschriften. 3 sv. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1962-1964; 20025 (zatím pouze 1. sv.).

John C. L. Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions. Sv. 3: Phoenician Inscriptions.
Oxford: Clarendon Press, 1982; 1998 (reprint).

Fady Stéphan, Les inscriptions phéniciennes et leur style. Publications de l?Université Libanaise, Section des Études archéologiques 3; Beyrouth: Librairie Orientaliste, 1985.