Řečtina II

dr. Radek Chlup

 

Anotace:

Pokračování kurzu Řečtina I. Průběh bude zčásti podobný jako v prvním roce, tj. budeme systematicky probírat zbývající gramatické jevy (zejm. tvary sloves). Vedle toho se ovšem začneme systematicky připravovat na četbu, a gramatické hodiny se proto budou pravidelně střídat s hodinami, v nichž budeme pouze číst kratší souvislé texty.

Kurz je atestován po každém semestru jedním zápočtem, který lze získat na základě zápočtového testu z probrané gramatiky. Vyžadována je též minimálně dvoutřetinová účast na hodinách. Po druhém semestru je možno získat též zkoušku, a to na základě překladu zadaného textu (student bude mít k dispozici všechny gramatické pomůcky a jeho cílem bude předvést, že s jejich pomocí dokáže text správně zkonstruovat).