Sanskrt I Sanskrt I

 

Anotace:  Tento kurs je koncipován jako čtyřsemestrální jazykový kurs pro studenty, kteří projevili zájem o četbu primárních textů hinduismu nebo buddhismu. Cílem kursu je dosáhnout takové pasivní znalosti sanskrtu, který by umožňoval číst a překládat jednodušší sanskrtské texty. Velký důraz bude kladen na samostatnou domácí práci a přípravu na každou vyučovací hodinu.

 

Kurs je určen pro úplné začátečníky. Po seznámení  se se sanskrtskou abecedou a písmem dévanágarí budeme postupně probírat sanskrtskou gramatiku (skloňování, časování) podle osvědčené učebnice M. Deshpande, A Sanskrit Primer, Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, 1997. Kurs se velmi doporučuje jako příprava pro zájemce o studium jazyka kanonických buddhistických textů pálijštiny, která  je sanskrtu velmi blízká.

 

Atestace: Po každém semestru lze získat jeden zápočet bude po odevzdání určených, doma vypracovaných cvičení a po úspěšném absolvování přibližně tří kontrolních testů. Pro získání zkoušky na konci druhého semestru je nutno přečíst a přeložit vybraný sanskrtský text.