Četba židovských náboženských textů

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2007/2008, zimní semestr

 

Název kursu: Bachja ibn Pakuda: Povinnosti srdce                                       2/Z      -/-

Seminář k dějinám náboženství      

Číslo kursu:

Vedoucí semináře: Milan Lyčka

Pátek, 10:50 ? 12:25, učebna č. 225

 

Anotace:

 

Práce v semináři se bude opírat o četbu vybraných pasáží jednoho z klíčových textů středověkého židovského myšlení. Studenti budou mít k dispozici překlad v dvojjazyčném vydání (anglicky a hebrejsky). První část semináře bude spočívat v četbě úvodních pasáží, která bude probíhat v angličtině s přihlédnutím k hebrejské verzi, a jejich výkladu v širším historickém a nábožensko-filosofickém kontextu. Jednotlivým studentům budou postupně také přiděleny textové pasáže z prvních dvou kapitol knihy, týkajících se jedinosti Boží a jeho stvořitelského díla; úkolem bude dané pasáže zevrubně analyzovat a interpretovat a výsledek této práce předložit k diskusi v semináři. Konečnou podobou seminární práce bude psaný esej.

 

Počet účastníků semináře je omezen, seminář je určen především studentům vyšších ročníků religionistiky. Předpokladem je dobrá znalost anglického jazyka, výhodou, nikoli však podmínkou, je znalost hebrejštiny. Zájemci by se rovněž měli orientovat v problematice rabínského judaismu obecně, výhodou je opět znalost středověkého židovského myšlení.

 

Atest: Studenti dostanou na konci semestru zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři včetně prezentace analýzy přiděleného textu a odevzdání seminární práce v písemné podobě.

 

Použitá literatura (vybrané pasáže):

 

Bachja ibn Pakuda, Duties of the Heart I-II, Feldheim Publishers, Jerusalem - New York, 1999