Eriugena a Spinoza

Otázka universalií:

Augustin a Jeroným Pražský

 

 

Lenka Karfíková ? Vilém Herold

výběrový pořad, latinská četba

letní semestr 2008, čtvrtek 17,30-19,05

(ÚFaR FF UK, hlavní budova,

místnost 218)

 

 

Seminář je věnován problematice universalií v její realistické verzi (obecniny nejsou chápány jen jako pojmy lidské řeči, ale jako ideje v Boží mysli, jež jsou vzory jednotlivin). Kurs bude zahájen četbou klasického krátkého Augustinova textu Quaestio de ideis, který byl velmi důležitou inspirací křesťanských realistů všech dob. Poté bude čtena Quaestio o exemplární roli idejí Jeronýma Pražského datována cca do r. 1412. Jde o dosud nevydaný text, který představuje zajímavý příspěvek české provenience k otázce universalií.

 

Seminář může být započítán jako výběrový kurs pro studenty všech fakult (na základě pravidelné účasti a sepsání eseje ke sjednanému tématu) nebo pro studenty ÚFaR jako latinská četba (na základě průběžné přípravy, účasti na překládání v rámci semináře a malého závěrečného přezkoušení z překladu a výkladu krátké pasáže textu).

 

 

Texty čtené v semináři

Augustin, Quaestio de ideis, otázka č. 46 in: De diversis quaestionibus LXXXIII, vyd. A. Mutzenbecher, Corpus Christianorum, Series Latina, 44A, Turnhout 1975. Jeroným Pražský, Utrum mundus archetypus, qui est multitudo idearum in mente divina aeternaliter relucentium, rerum huius mundi sensibilis sit concausa potissima, ratio et exemplar, NK Praha, V H 13, f. 6v-10v, vyd. V. Herold (v přípravě pro Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, Turnhout).

 

 

Literatura

Grabmann, M., Des hl. Augustinus quaestio de ideis (De diversis quaestionibus LXXXIII qu. 46) in ihrer inhaltlichen und geschichtlichen Bedeutung, in: Philosophisches Jahrbuch 43 (1930) 297-307. Perler, O., Der Nus bei Plotin und das Verbum bei Augustinus als vorbildliche Ursache der Welt. Vergleichende Untersuchung, Freiburg i.d.Schw. ‑ Paderborn 1931. Wytzes, J., Bemerkungen zu dem neuplatonischen Einfluß in Augustinus' De Genesi ad litteram, in: Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft, 39, 1940, 137‑151. Meyerhoff, H., On the Platonism of St. Augustine's Quaestio de ideis, in: New Scholasticism, 16, 1942, 16‑45. Solignac, A., Analyse et source de la question `De ideisA, in: Augustinus Magister I, Paris 1954, 307‑315. Rijk, L.M. de, Quaestio De Ideis. Some Notes on an Important Chapter of Platonism, in: Kephalaion. Offered to C.J. de Vogel, Assen 1975, 204-213. Pépin, J., Augustin, Quaestio 'De ideis'. Les affinités plotiniennes, in: From Athens to Chartres. Neoplatonism and Medieval Thought. Studies in honour of Edouard Jeauneau (ed. by H.J. Westra), Leiden/New York/Köln 1992, 117-134. Pépin, J., Augustin et Atticus. La quaestio "De ideis", in: Herméneutique et ontologie; Hommage à P.Aubenque, Paris 1990, 163-180. Beierwaltes, W., Platonismus a idealismus, Praha 1996, str. 35-46. Madec, G., Augustin, "Sur les idées (Quaestio de ideis)". Traduction et notes de lecture, in: Revue thomiste 103 (2003) 358-362.

 

Šmahel, F., Jeroným Pražský, Praha : Svobodné slovo, 1966 (historický úvod). Šmahel, F., Studie a texty k pražskému sporu o universalia realia, in: Filosofický časopis, 18 (1970) 987-998. Herold, V., Pražská univerzita a Wyclif , Praha : Univerzita Karlova, 1985. Herold, V., Wyclif und Hieronymus von Prag. Zum Versuch einer ?praktischen? Umwandlung in der spätmittealterlichen Ideenlehre. In: Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy, Vol. 3, vyd. Reijo Työrinoja, Anja Inkeri Lehtinen, Dagfinn Föllesdal, Helsinki 1990, str. 212-223. Herold, V., Der Streit zwischen Hieronymus von Prag und Johann Gerson ? eine spätmittelalterliche Diskussion mit tragischen Folgen. In: Société et Église. Textes et discussions dans les universités d?Europe centrale pendant le Moyen Age tardif, vyd. Z. Włodek, Turnhout 1995, str. 77-89.  Herold, V., Neuplatonismus in der Ideenlehre bei Johann Wyclif und an der Prager Universität. In: Néoplatonisme et philosophie médiévale (Actes du Colloque international organisé par la Société Internationale pour l?Étude de la Philosophie Médiévale, vyd. L. G. Benakis, Brepols 1997, str. 253-271. Šmahel, F., Die Prager Universitat Im Mittelalter. The Charles University in the Middle Ages : Gesammelte Aufsatze / Selected Studies, Leiden 2007.