Platón ? zlo a bytí

Platón ? zlo a bytí

 

 

Přednáška sleduje dvojí cíl: podat úvod do Platónovy filosofie a pokusit se ukázat, jakým způsobem je v Platónově filosofii provázána její etická a ontologická problematika.

Platón na jedné straně usiluje o ?ontologizaci etiky?, na druhé straně je však jeho ontologie motivována praktickými otázkami a nese silné etické rysy. Přednáška se bude snažit sledovat, v čem spočívá relativní samostatnost těchto dvou perspektiv, proč je Platón nechce od sebe (tak jako někteří pozdější myslitelé) jasněji oddělit a kde mezi nimi dochází k napětí. Zlo jako fenomén vzpírající se racionálnímu uchopení má umožnit těmto napětím lépe porozumět a jasněji uvidět meze, na něž Platónova filosofie naráží. Do jaké míry a v jakém ohledu může tedy filosofie zlu porozumět a pomoci nám v hledání odpovědi na něj?

Přednášky budou vycházet z interpretace vybraných pasáží Platónových děl, budou se však zároveň snažit sledovat obecnější otázky, které přesahují platónské stanovisko.

 

Seminář k přednášce je možné absolvovat dvojím způsobem. Buď účastí na diskusním semináři ?Platón ? zlo a bytí? nebo účastí na semináři ?Platón: Theaitétos?. Atestací k přednášce je zkouška z antické filosofie v rámci zkoušek z dějin a systematiky.