Platón ? zlo a bytí

 

Platón ? zlo a bytí (diskusní seminář)

 

 

Cílem kursu je umožnit zevrubnější diskusi témat probíraných v rámci stejnojmenné přednášky. Seminář by také měl nabídnout příležitost osvojit si základní disputační dovednosti, případně tyto dovednosti dále rozvinout a prohloubit.

Jednotlivá seminární sezení budou probíhat pod patronací jednoho či dvou referentů. Jejich úkolem je (a) krátce shrnout hlavní body přednášky z minulého týdne; (b) zformulovat k této přednášce nejméně dvě otázky či kritické připomínky; (c) ve formě jedné až tří tezí či otázek pojmenovat největší slabiny, nejasné či problematické body Platónovy argumentace v probíraných pasážích, případně nabídnout alternativní pozitivně formulované teze; (d) v následné diskusi hájit svá stanoviska. Referenti mohou své úkoly vypracovávat na sobě nezávisle, nebo společně. Ve druhém případě se nesmí jejich otázky, kritické připomínky a teze krýt.

 

Atestaci (zápočet) lze obdržet za úspěšné splnění výše uvedených úkolů. Účast na tomto kursu je jednou ze dvou možností, jak absolvovat seminář k přednášce ?Platón ? zlo a bytí?. Alternativní možností je účast na semináři ?Platón: Theaitétos?.