Hmotný svět od Descarta po Boskoviče

Hmotný svět od Descarta po Boskoviče

 

Descartes chtěl nahradit aristotelské pojetí přírody mechanistickým systémem, v němž nejsou žádné okultní kvality či schopnosti a v němž celá příroda je transparentně založena na geometrickém pojetí res extensa. V první části tohoto kursu se soustředíme na metafysické podklady Descartova mechanismu, tak jak jsou vyjádřeny v jeho Meditacích a Principech. Pak budeme sledovat, jak je tento karteziánský model během následujícího století sám podroben kritice a úpravám ze strany mj. Hobbese, Locka, Leibnize a Berkeleyho. Uvidíme, jak se nakonec u chorvatského jezuity Rudjera Boškoviče vynoří nové pojetí hmoty ? které ve své podstatě přetrvává až do dnes ? podle něhož je hmota konfigurací sil.