1. Skeletová přednáška Název: Úvod do Fichtova vědosloví Popis: Jádro Fichtovy filosofie tvoří jeho koncepce subjektivity, kterou předkládá poprvé ve spisu Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre z let 1794/95. Z této koncepce pak Fichte rovíjí postupně svou vlastní teorii státu a práva, ale i teorii mravního jednání. Kdo tedy chce uvést do Fichtovy filosofie, musí se zaměřit především na interpretaci Fichtovy koncepce subjektivity, která, jak je patrno, má charakter základní teorie. Její hlavní tezí je, že centrem subjektivity je Já, jež již nemá být pojímáno jako substance, jako něco věcného a předmětného, nýbrž jako výkon neustálého sebekladení, neustávající sebekonstituce. Záměrem přednášky je uvést do Fichtovy filosofie na základě analýzy hlavních argumentů a způsobů řešení věcných problémů, které jsou s Fichtovou koncepcí subjektivity spojeny. Analýza se přitom omezí na Fichtovy spisy z Jenského období. Literatura: a) J. G. Fichte, Základ celého vědosloví, přel. R. Zika, Praha: Oikoumenh 2007. b) Fichtova teorie subjektivity, vyd. J. Karásek aj. Chotaš, Edice Pomfil, sv. 16, Praha: Oikoumenh 2007. c) Další literatura bude uváděna v průběhu přednášky.