Jirsa, J. Kapitoly z dějin politické filosofie po 10,50 - 12,25, 217 Přednáška navazuje na předchozí semestr; po stručném ohlednutí se za Baruchem Spinozou bude následovat několik hodin o filosofii Johna Locka, Barona de Montesquieu, Jean-Jacqua Rousseaua, Immanuela Kanta, Adama Smithe a třeba i Edmunda Burkeho. Jednotlivé historické výklady budou narušovány systematickými odbočkami, tentokrát např. k problému vlastnictví, společné vůle, tzv. positivní svobody, politickým závazkům (political obligation) atd. Literatura, jejíž znalost se v průběhu semestru očekává: John Locke, Druhé pojednání o vládě Montesquieu, O duchu zákonů, knihy I-V, XI, XII, XIX (11, 27) Jean-Jacques Rousseau, O společenské smlouvě Immanuel Kant, K věčnému míru Sekundární literatura: Dunn, J. (1969): The Political Thought of John Locke, Cambridge. Hampton, J. (1997): Political Philosophy, Oxford. Mitchell, J. (1993): Not by Reason Alone, Chicago. Oakeshott, M. (1993): Morality and Politics in Modern Europe, New Haven and London. Shklar, J. N. (1987): Montesquieu, Oxford. Wolff, J. (1996): An Introduction to Political Philosophy, Oxford.