Filosofie jazyka

Filosofie jazyka

T. Marvan

 

Kurz je koncipován jako úvod do hlavních témat analytické filosofie jazyka, jak se tento obor ustavil ve dvacátém století. Ke klíčovým tématům, na které se budeme zaměřovat, patří problémy reference, teorie významu a pragmatických aspektů komunikace. Důraz bude kladen na práce G. Frega, B. Russella, W. V. O. Quina, D. Davidsona a H. P. Grice.

Na seminářím budeme společně diskutovat klasické texty kratšího rozsahu. Samozřejmě se očekává, že všichni, kdo budou na seminář chodit, budou texty mít vždy prostudované. Předpokládá se také schopnost číst v angličtině (v případě potřeby lze ale dohledat české nebo slovenské překlady většiny textů). Texty k četbě budou k dispozici v knihovně katedry filosofie.

Podmínkou udělení zápočtu na semináři je referát.

Základní texty:

William Lycan, Philosophy of Language (Routledge, 2000).

Michael Morris, An Introduction to the Philosophy of Language (Cambridge University Press, 2007).

Výběr z textů k seminářům:

G. Frege, Über Sinn und Bedeutung

B. Russell, On Denoting

D. Davidson, Truth and Meaning

H. P. Grice, Meaning