Vnímání ? četba textů z analytické filosofie

 

Přístupy k vnímání se často soustředí kolem problému, jenž vzniká z kombinace dvou pozorování: na jedné straně se zdá, že nám vnímání poskytuje přímý kontakt se světem kolem nás, že se jeho prostřednictvím obeznamujeme s tím, jaké předměty se vyskytují v našem okolí, jaké mají vlastnosti, jaké události se zde odehrávají apod. Na druhé straně jsou však známy případy, kdy vnímání v poskytování takového kontaktu se světem selhává ? k tomu dochází např. v případě iluzí nebo halucinací. V nich můžeme mít zkušenost nerozeznatelnou od běžného vnímání světa kolem nás, přičemž se však to, jak se nám věci jeví, radikálně liší od toho, jak věci skutečně jsou. Z toho by vyplývalo, že to, co (někdy) vnímáme, nejsou věci a události odehrávající se ve světě kolem nás, ale spíše jakési mentální výtvory, smyslová data nebo reprezentace. Úsilí odpovědět na otázku, co je to vnímání, tak, abychom pochopili možnost obou výše zmíněných postřehů, přetrvává do dnešních dnů.

 

K vnímání však lze přistupovat z mnoha dalších perspektiv ? někteří filosofové např. nekladou důraz na to, že vnímání je proces, jehož prostřednictvím jsme v kontaktu se světem kolem nás, ale spíš na to, že vnímání je podstatnou součástí našeho vědomého života. Do centra pozornosti se pak dostává zkušenost vnímání. Kladou se otázky po intencionalitě vněmových stavů a její souvislosti s kvalitativním, subjektivně pociťovaným charakterem vněmové zkušenosti, otázky po roli vnímání ve struktuře našeho vědomého života apod.

 

Tento kurs bude věnován četbě textů vybraných ze současné filosofie, konkrétně z toho jejího proudu, jenž bývá často označován jako analytický. Některé z vybraných textů jsou považovány za texty klasické. Výběr se může podle přání účastníků doplnit či pozměnit. Všechny texty jsou v angličtině.

 

 

Texty vybrané k četbě:

 

P. F. Strawson, ?Perception and Its Objects.? In G. F. Macdonald (ed.), Perception and Identity: Essays Presented to A. J. Ayer with His Replies, London, Macmillan 1979. Reprinted in: A. Noë, E. Thompson (eds.), Vision and Mind, Cambridge (Mass.), MIT Press 2002.

 

G. E. M. Anscombe, ?The Intentionality of Sensation: A Grammatical Feature.? In Metaphysics and the Philosophy of Mind: Collected Philosophical Papers, Vol. III, Oxford, Blackwell 1965. Reprinted in: A. Noë, E. Thompson (eds.), Vision and Mind, Cambridge (Mass.), MIT Press 2002.

 

John Searle, ?The Intentionality of Perception.? In J. Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge University Press 1983.

 

Christopher Peacocke, ?Sensation and the Content of Experience: A Distinction.? In C. Peacocke, Sense and Content, Oxford, Oxford University Press 1983. Reprinted in: A. Noë, E. Thompson (eds.), Vision and Mind, Cambridge (Mass.), MIT Press 2002.

 

Fred Dretske, ?Conscious Experience.? Mind 102, no. 406 (1993). Reprinted in: A. Noë, E. Thompson (eds.), Vision and Mind, Cambridge (Mass.), MIT Press 2002.

 

John McDowell, ?The Content of Perceptual Experience.? The Philosophical Quarterly 44, no. 175 (1994). Reprinted in: A. Noë, E. Thompson (eds.), Vision and Mind, Cambridge (Mass.), MIT Press 2002.

 

Tim Crane, ?Is There a Perceptual Relation?? In T. S. Gendler, J. Hawthorne (eds.), Perceptual Experience, Oxford, Clarendon Press 2006.