Anotace ke kurzum v ZS 2007-2008

 

Výběrový seminář

 

Název: Kants transzendentale Deduktion in der 1. Auflage der Kritik der reinen Vernunft.

 

Popis: V kapitole "O transcendentální dedukci čistých pojmů rozvažování" v Kritice čistého rozumu provádí Kant zkoumání, které je z hlediska celkové strategie knihy rozhodujjící, protože v něm jde o to dokázat objektivní platnost čistých pojmů rozvažování, kategorií. Tato platnost je zajištěna teprve tehdy, jestliže lze doložit, že kategorie jsou podmínkami možnosti zkušenosti. Jde tedy o to ukázat, že bez vztahu kategorií k rozmanitosti smyslového názoru bychom nemohli dělat zkušenost s předměty. Má tím být ale zároveň doloženo, že kategorie lze smysluplně aplikovat jen na rozmanitost smyslového názoru. Jakákoliv jiná aplikace kategorií nekonstituuje zkušenost, kterou Kant definuje jako empirické poznání předmětu. Tato okolnost je rozhodující z hlediska Kantovy kritiky racionalistické metafyziky.

Je známou skutečností, že Kantův důkaz v dedukci představuje věcně a textově jednu z nejobtížnějších kapitol nejen v Kritice čistého rozumu, ale i v dějinách filosofie vůbec. Seminář bude zaměřen na výklad tohoto Kantova důkazu, jak jej předkládá v prvním vydání Kritiky čistého rozumu.

 

Literatura:

1. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft. (Doporučeno je vydání knihy v nakladelství Meiner).

2. W. Carl, Die transzendentale Deduktion der Kategorien in der ersten Auflage der 'Kritik der reinen Vernunft'. Ein Kommentar, Frankfurt a. M. 1992.

3. D. Henrich, Identität und Objektivität. Eine Untersuchung über Kants transzendentale Deduktion, Heidelberg 1976.

4. R. P. Wolff, Kant´s Theory of Mental Activity, Cambridge 1963.